GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN NHẬN NGAY IPHONE 13 & MACBOOK AIR

1. Thời gian: Khuyến mãi bắt đầu từ 01/01/2022 12:00 (GMT +8) và kết thúc khi có thông báo mới.

2. Khuyến mãi áp dụng đối với các thành viên đăng ký tiền tệ là CNY, MYR, SGD, IDR, THB và VND.

3. Tiền tệ, số lượng bạn bè để giới thiệu và số tiền gửi tối thiểu được minh họa bên dưới:

Tiền Tệ Số lượng bạn bè giới thiệu  Số lần gửi tiền  Tổng số tiền gửi tối thiểu Giải thưởng
VND 25 5 1,600,000VND iPhone 13
30 5 2,500,000VND Macbook Air
  • Mỗi thành viên được giới thiệu phải gửi tiền 5 lần, với tổng số tiền gửi đạt 1.600.000 VND.
  • Chỉ có thể chọn 1 trong 2 món quà: Iphone 13 hoặc Macbook Air.
  • Giải thưởng có thể chuyển thành tiền mặt vào tài khoản CMD368 của bạn, theo giá thị trường.
  • Nếu bạn giành được chiến thắng và chia sẻ lên trên Facebook & Instagram thì sẽ được CMD368 tặng thêm 1 món quà khác.

4. Để yêu cầu khuyến mãi trên, chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với lời trích dẫn “iphone 13 hoặc macbook air”. Sau đó hãy cung cấp tài khoản CMD368 của bạn, tên đăng nhập thành viên bạn giới thiệu.

Ví dụ:

  • Trích dẫn “iphone 13 hoặc macbook air”
  • Nội dung: Tên người dùng CMD368 – XXX, tên đăng nhập thành viên bạn giới thiệu.

5. Nếu người Giới Thiệu có nhận phần thưởng 150.000 VND thưởng giới thiệu thì sẽ không được tính vào Số Lượng Bạn Bè Giới Thiệu.

6. CMD369 sẽ luôn xem xét các thành viên mà bạn giới thiệu. Nếu thành viên nào đó được chứng minh là không tuân theo các quy tắc của trò chơi. Lập tức bạn và cả người được giới thiệu đều bị hủy khỏi CTKM này.

7.  Điều Kiện & Điều Khoản chung của CMD368.